Zostałem zaproszony do współpracy przy
kampanii “Druga szansa”. Moim zadaniem było
zaprojektowanie plakatów oraz ulotek z informacją
o wykładzie. Te projekty zapoczątkowały
długofalową współpracę.

Projekty graficzne
druk
key Visual

Polski Bank Komórek Macierzystych

Następna praca